Category : protein คือ - Blockchain Basics -

โปรตีนทางเลือก ปฏิวัติวงการอาหาร ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน สอวช

จีระชัย กาญจนพฤติพงศ์ และบุญล้อม ชีวะอิสระกุล.2529.การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ฟางหญ้าหมักยูเรียกับฟางข้าว ราดสารละลายยูเรีย-กากน้ำตาลเป็นอาหารหยาบสำหรับวัวนมรุ่นเพศผู้ รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 24. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ในปัจจุบันมีการคำนวณหาค่า โปรตีน ที่ร่างกายต้องการต่อวันหลายแบบ มีทั้งใช้ค่าอายุเป็นตัวตั้ง และการใช้ค่าน้ำหนักเป็นตัวตั้ง ซึ่งวันนี้แอดจะมาพูดถึงการใช้น้ำหนักเป็นตัวตั้ง ว่าคนหนึ่งคนต้องการ โปรตีน อยู่ที่เท่าไหร่ต่อวัน แถ่น แถ่น แท้นนน....

Read More

กรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับการพัฒนาการในเด็ก

ทำไมบริษัทมากมายต้องให้ความสำคัญกับ ESG ? โดยเฉพาะกลุ่ม Startup และผู้ประกอบการ Tech SME ซึ่งบทความนี้ Techsauce ชวนคุยกับ ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS StartUp… ก็จะมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในวัยที่กำลังเป็นวัยรุ่น 7-14 ปี อาจจะต้องการอยู่ที่...

Read More