Category : เศรษฐกิจดี หมายถึง - Blockchain Basics -

แผนการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการช่วยเหลือประกันสังคม

เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการ “เชฟชุมพร สร้างเชฟชุมชน” GC จึงได้จัดงาน “อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่นระยองกับเชฟชุมชน” ในปี 2561 เพื่อแบ่งปันเมนูอร่อยของจังหวัดระยองโดยเชฟชุมพรให้กับคนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานด้วยการซื้ออาหารท้องถิ่น วัตถุดิบ. ใกล้เคียงกับการตีพิมพ์หนังสือระยองไกด์ ซึ่งเชฟชุมพลเชิญชวนให้ทุกคนมาลิ้มลองอาหารท้องถิ่นของจังหวัดระยอง คู่มือนี้ประกอบด้วยแผนที่พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดระยอง รวมถึงร้านอาหารที่ดำเนินการโดยเชฟชุมชนที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง eight คน ซึ่งเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการเผยแพร่ส่วนสำคัญของมรดกท้องถิ่นของระยอง จัดการประกวดเชฟผู้เข้ารอบสุดท้าย 8...

Read More