Category : เศรษฐกิจชุมชน - Blockchain Basics - Understanding

ธุรกิจอะไรจะเริ่มในประเทศไทยในปี 2567?

เศรษฐกิจหดตัวอย่างไม่คาดคิดในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 และผู้กำหนดนโยบายได้ปรับลดแนวโน้มการเติบโตในปีนี้ เพิ่มความกดดันให้กับธนาคารกลางที่จะยอมทำตามข้อเรียกร้องเกือบทุกวันของนายกรัฐมนตรีในการลดอัตราดอกเบี้ย คานท์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขยายสถานะทางอุตสาหกรรมและผลประโยชน์ให้กับภาคการท่องเที่ยวทั่วทั้งรัฐ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของตนในฐานะผู้สร้างงาน เขาเรียกร้องให้ทั้งรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลกลางจัดลำดับความสำคัญของการท่องเที่ยวในฐานะอุตสาหกรรม โดยอ้างถึงโอกาสการจ้างงานที่สำคัญที่เสนอให้ คานท์แสดงทัศนคติในแง่ดีว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการก่อสร้างสนามบินใหม่ จะช่วยสนับสนุนความสำเร็จของภาคการท่องเที่ยวได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงการท่องเที่ยว เขาเน้นย้ำว่าด้วยการขยายโครงสร้างพื้นฐานของสนามบิน การท่องเที่ยวจะได้รับการเติบโตตามธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจอินเดียเจริญรุ่งเรือง ตลาดไทยปี 2567 นำเสนอภาพรวมของโอกาสและความแตกต่างเมื่อเราเจาะลึกลงไป ด้วยการคาดการณ์อัตราการเติบโต three.1%1...

Read More