Category : เที่ยวยุโรปแบบประหยัด - Blockchain Basics - Understanding

เที่ยวยุโรปแบบคุ้ม ๆ กับบัตร Eurail Cross

สวนสาธารณะ Fort Canning Park สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ เพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จึงสามารถพบเห็นป้อมปราการเก่า ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ สภาพบรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่น และมีต้นไม้เยอะ ดูเขียวขจี เหมาะแก่การมาพักผ่อน และ ที่แห่งนี้ก็ยังมีมุมถ่ายภาพยอดฮิตอีกด้วย.. ร้านอาหารแบบ Hawker Food Centre หรือ Food...

Read More