Category : รถยนต์ไฟฟ้า Ford - Blockchain Basics -

รถยนต์ไฟฟ้า Electrical Car: Ev ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ดูโดยรวมแล้ว แนวโน้มข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้ามาแน่นอน แต่ก็ไม่ได้มีเพียงปัจจัยสนับสนุนเท่านั้น ยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็น.. Volvo EM90 รถยนต์ไฟฟ้า one hundred pc เจาะกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ MVP ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยด้วยชุดเซนเซอร์รอบคัน ทำระยะทางวิ่งได้สูงถึง 738 กม. ในส่วนของการขับเคลื่อน มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้มาสามารถทำพละกำลังสูงสุดได้ที่ 13.5...

Read More