Category : ภาพรวมเศรษฐกิจโลก 2567 - Blockchain Basics -

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมีนาคม 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลังของบราซิลในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ในวันนี้ ยืนยันว่ากําลังรักษาการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจสําหรับปี 2024 ไว้ที่ 2.5% นอกจากนี้… และ แนวทางที่ 8 คือ หากจะให้ดีกว่านั้น อัตราดอกเบี้ยควรมีการปรับลดลง ซึ่งช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคครัวเรือน. ในเดือนมิถุนายน ออสเตรเลียมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเกินความคาดหมายของตลาด ตามรายงานของสํานักงานสถิติออสเตรเลีย เศรษฐกิจเพิ่มงาน 50,200 ตําแหน่ง…...

Read More

รายงานวิกฤตการณ์อาหารโลกปี 2567 เผยโลกเผชิญกับ ความไม่มั่นคงทางอาหาร เหตุจากความขัดแย้ง สภาพอากาศสุดขั้ว เศรษฐกิจย่ำแย่

ในคลื่นลมทะเลที่ผันผวน กับตันเรือคนใหม่ควรจะมีการเตรียมพร้อมและทบทวนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น ส่งเสริมความแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถผ่านพ้นความท้าทายได้อย่างยั่งยืน. นี้เป็น 5 ประเด็นที่นักลงทุนต้องติดตามและเชื่อกันว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงปลายปี จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยวอลสตรีทมองว่า ถ้าทรัมป์ได้เป็น ตลาดหุ้นน่าจะขึ้นถ้าไบเดน ได้เป็นต่ออีกสมัย ตลาดหุ้นน่าจะลง … และ แนวทางที่ 8 คือ หากจะให้ดีกว่านั้น...

Read More

เปิดประมาณการ เศรษฐกิจไทยปี 2567 จากศูนย์วิจัยต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ทุกเครื่องยนต์

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้ตกลงเกี่ยวกับมาตรการคว่ําบาตรชุดใหม่ต่อรัสเซีย ซึ่งนับเป็นมาตรการที่ 14 ที่กําหนดขึ้นเหนือความขัดแย้งในยูเครน ตามแถลงการณ์ของนักการทูตสหภาพยุโรปในวันนี้… ในญี่ปุ่น ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (CPI) ซึ่งเป็นปัจจัยในผลิตภัณฑ์น้ํามันแต่ไม่รวมราคาอาหารสด เพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว… ราคาทองคำเมื่อวันที่ (20 มิ.ย.) มีประกาศของสมาคมค้าทองคำ ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 40,500.00 บาท ...

Read More