Category : พระเครื่องยอดนิยม 2566 - Blockchain Basics -

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

พระพิมพ์รองในสกุลพระสมเด็จ วัดระฆังฯ นิยมเรียก “พิมพ์ผอม” ที่มีพบน้อยหายาก ความงามสมบูรณ์เดิมๆ ทั้งฟอร์มทรง พิมพ์พระ ผิวพรรณวรรณะ เนื้อมวลสาร องค์นี้ของเสี่ยอ้วนลอยฟ้า พระคุ้มครอง. ที่สายตรงเห็นแล้วจำได้ว่าเป็นองค์แชมป์มาตั้งแต่พบขึ้นจากกรุ จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีองค์งามเพียบพร้อมมาเทียบเท่านางองค์นี้ ของ เสี่ยพรรค คูวิบูลย์ศิลป์ ได้. พ.ศ.2541 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์...

Read More